Sàn thương mại điện tử thuonghieuhangthat.com

Sàn thương mại điện tử thuonghieuhangthat.com
Thông Báo 3
Thông báo mới nhất
Close
Close
Sàn thương mại điện tử thuonghieuhangthat.com
Chọn hình thức đăng ký
Doanh nghiệp Cá nhân
Hướng dẫn đăng ký tài khoản

1/. Khái niệm về xây dựng và bảo vệ thương hiệu:

Một thị trường minh bạch được hiểu là các thông tin kinh tế vĩ mô, các chính sách do nhà nước và cơ quan có thẩm quyền ban hành, phương pháp quản lý nền kinh tế, thân phận các nhà sản xuất hoặc phân phối hàng hóa, phẩm cấp các loại hàng hóa đều được thông tin đầy đủ, chính xác để tất cả các chủ thể tham gia thị trường đều có thể tiếp cận các thông tin đó.

Thương hiệu doanh nghiệp là danh tiếng, uy tín của doanh nghiệp đó trong thị trường. Thương hiệu hàng hóa là uy tín của loại hàng hóa đó đối với người tiêu dùng.

Vì vậy, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu hàng hóa đồng nghĩa với việc tư vấn cho doanh nghiệp đó cách tạo lập uy tín chân chính và sản xuất các loại hàng hóa đạt các phẩm cấp mà người tiêu dùng yêu cầu.

Xây dựng và bảo vệ thương hiệu hàng hóa bằng các công cụ công nghệ mang tính khách quan, minh bạch sẽ làm cho thương hiệu được nhân rộng và độ tin cậy cao.

2/. Hướng dẫn đăng ký tài khoản Doanh nghiệp

Bước 1: lựa chọn chủ thể đăng ký mở tài khoản là Doanh nghiệp

Bước 2: chủ thể đăng ký điền các thông tin vào các mục có gắn dấu ()

Sau khi điền thông tin đầy đủ vào các mục có gắn dấu () thì kích vào nút Đăng ký

Bước 3: ban quảng trị thuonghieuhangthat.com (IAG) sẽ kiểm duyệt thông tin. Doanh nghiệp và IAG sẽ ký kết với nhau bằng một hợp đồng thể hiện quyền và nghĩa vụ của các bên.

Bước 4: IAG có một đội ngũ chuyên gia hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu hàng hóa (không thu phí hướng dẫn). IAG giúp các doanh nghiệp xây dựng gian hàng (không thu phí). Các gian hàng được miễn phí 06 tháng.

3/. Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cá nhân

Bước 1: lựa chọn chủ thể đăng ký mở tài khoản là Cá nhân

Bước 2: chủ thể đăng ký điền các thông tin vào những mục có gắn dấu ()


Sau khi điền thông tin đầy đủ vào các mục có gắn dấu () thì kích vào nút Đăng ký

Bước 3: ban quảng trị thuonghieuhangthat.com (IAG) sẽ kiểm duyệt thông tin. Cá nhân và IAG sẽ ký kết với nhau bằng một hợp đồng thể hiện quyền và nghĩa vụ của các bên.

Bước 4: AIG miễn phí hướng dẫn kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và xây dựng cho các em một gian hàng. Sáu tháng đầu trên tiên chủ gian hàng được miễn phí sử dụng gian hàng.

 

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ALPHA (IAG)

 

Tổng Giám Đốc

 

 

 

 

Trần Quang Vũ

 
Các thông tin khác :
· Giới thiệu HTX dịch vụ chế biến thủy hải sản Ánh Dương
· Công ty TNHH một thành viên Yến Sào Khánh Hòa
· Giới thiệu về Mr sạch
· CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ÁNH
· Giới thiệu Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao
· Thầy giáo với Trò Nghèo Vùng Cao
· Trò nghèo Tung Chung Phố - Mường Khương - Lào Cai
· Công ty TNHH Composite Kiều Gia
· Định hướng phát triển
· Giới thiệu thuonghieuhangthat.com